نرم‌افزار (Software) یک واژه که در مقابل سخت افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر دو اجزای مکمل هم در کامپیوترها بحساب می‌آیند. پس هر چیز دیگه‌ای غیر از سخت‌افزار در هر کامپیوتر می‌شه یک نرم افزار. اپلیکیشن (Application ) بطور کلی نوعی از نرم‌افزار به‌حساب می‌آید.

– نرم‌افزار یک تعریف جهان شمول برای داده‌های کامپیوتری است درحالی‌که اپلیکیشن نوعی از نرم‌افزار است که یک وظیفه خاص برای آن تعریف شده است.

– اپلیکیشن‌ها قابل اجرا هستند درصورتیکه نرم‌افزارها ممکن است قابل اجرا باشند و ممکن است نباشند.

– اپلیکیشن‌ها معمولا مختص یک سیستم عامل خاص هستند درصورتی‌که نرم افزارها الزاما اینگونه نیستند.

– اپلیکیشن‌ها معمولا به تعامل کاربر نیاز دارند درصورتی‌که نرم‌افزارها الزاما نیاز به تعامل مستقیم کاربر ندارند.